Pla de l’Ermita
fcodina@forncodina.com
973 698 022

Cap del riu, 3

Taüll
info@taullorganics.com
630 880 850
Taüll
laformatgeriataull@gmail.com
677 59 60 93
Caldes de Boí
info@boithermal.com
93 660 50 15
Barruera
info@casaferro.net
973 694 061
Durro
info@licoreravalldeboi.com
696 065 234
Durro
cazorlamiel@gmail.com
699 422 347

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com