Aller au contenu principal
Bicius
Type
Serveis esportius

Barruera
Espagne

613 078 707
Associated
Tienda Besiberri en Passeig Sant Feliu 41
Type
Serveis esportius

Barruera
Espagne

629 770 051
Associated

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com.