carretera pistes, 6

Taüll
973 69 61 57 / 699 14 07 99
info@llesqueriaempriu.com

C/AIGUALS, 10

Taüll
973 696 201 / 699 70 12 65
info@restaurantelfai.com
Durro
973 694 048
julianestelle@telefonica.net

Carretera de Taüll 32

Boi

Boí
973 696 312 - 619 786 440
calapeparestaurant@gmail.com
Taüll
973 696 254
Taüll
973 696 028
mallador@malladortaull.com
Taüll
722702524

Plaça de l'esglèsia, 1 25528 Erill La Vall ( Lleida )

Erill la Vall
973 696 026
info@hostal-laplaza.com
973696254
alberglacoma@gmail.com
Barruera
689 521 268
barrestaurantlera@gmail.com

Edifici Cosmos, calle del Resort s/n

Pla de l’Ermita
973 696 218
elbouquet@elbouquet.com
Caldes de Boí
973 696 230
info@caldesdeboi.com
Caldes de Boí
973 696 210
info@caldesdeboi.com

Passeig Sant Feliu 49, baixos

Barruera
661 86 34 00
elisabetfarrero@gmail.com
Taüll
973 696 212
margarita@elcaliutaull.com
Pla de l’Ermita
973 696 375
Taüll
685 600 520
tribulosi@taull.cat
Taüll
973 696 163
Pla de l’Ermita
973 696 264
Boí
973696029
lataverneta@brokerbar.es
Erill la Vall
973 696 322
lagranjaderill.lavall@gmail.com
Erill la Vall
973 696 048
Boí
973 696 039
info@arenysboi.com
Pla de l’Ermita
973 696 264
Pla de l’Ermita
973 696 264
Barruera
973 694 085
Boí
973 696 011

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com