Aller au contenu principal
bar restaurant Plató
Type
Restaurant

Barruera
Espagne

973 694 055
Pet friendly
Oui
Associated
lolacoffebrunch.png
Type
Bar

Barruera
Espagne

635 995 270
Pet friendly
Oui
Associated
Type
Restaurant

Taüll
Espagne

973 696 254 / 671 908 342
Pet friendly
Oui
Associated
Restaurant La Granja
Type
Restaurant

Erill la Vall
Espagne

973 696 322
Pet friendly
Oui
foto1_big_11.jpeg
Type
Restaurant

Taüll
Espagne

685 600 520
Pet friendly
Oui

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com.