Caldes de Boí
973 696 230
info@caldesdeboi.com
973696254
alberglacoma@gmail.com

Plaça de l'esglèsia, 1 25528 Erill La Vall ( Lleida )

Erill la Vall
973 696 026
info@hostal-laplaza.com
Taüll
973 696 212
margarita@elcaliutaull.com
Boí
973696029
lataverneta@brokerbar.es
Taüll
973 696 254

Passeig Sant Feliu 49, baixos

Barruera
661 86 34 00
elisabetfarrero@gmail.com

Edifici Cosmos, calle del Resort s/n

Pla de l’Ermita
973 696 218
elbouquet@elbouquet.com

C/AIGUALS, 10

Taüll
973 696 201 / 699 70 12 65
info@restaurantelfai.com

carretera pistes, 6

Taüll
973 69 61 57 / 699 14 07 99
info@llesqueriaempriu.com
Caldes de Boí
973 696 210
info@caldesdeboi.com
Durro
973 694 048
julianestelle@telefonica.net

Carretera de Taüll 32

Boi

Boí
973 696 312 - 619 786 440
calapeparestaurant@gmail.com
Taüll
973 696 028
mallador@malladortaull.com
Barruera
689 521 268
barrestaurantlera@gmail.com
Erill la Vall
973 696 322
lagranjaderill.lavall@gmail.com
Pla de l’Ermita
973 696 264
Taüll
685 600 520
tribulosi@taull.cat
Barruera
973 694 085
Erill la Vall
973 696 048
Pla de l’Ermita
973 696 264
Pla de l’Ermita
973 696 375
Boí
973 696 039
info@arenysboi.com
Taüll
973 696 163
Boí
973 696 011
Pla de l’Ermita
973 696 264

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com

Banner enquesta