Casa de colonias
Número de registro
676

Carrer de Saraís, 20
25527 - Durro
Vall de Boí - Alta Ribagorça
Catalunya

Población
Durro
Capacidad
24
Casa de colonias
Población
Erill la Vall
Campamento juvenil
Número de registro
314
Población
Parc nacional
Albergue juvenil
Número de registro
AJ-000527
Población
Taüll
Albergue juvenil
Número de registro
AJ-000662
Población
Barruera
Refugio
Población
Parc nacional
Capacidad
80
Refugio
Población
Parc nacional
Albergue juvenil
Número de registro
AJ-000594
Población
Barruera

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com