Cámping
Número de registro
KL-000006

C/ del Riu, 3

Población
Barruera
Capacidad
180
Cámping
Número de registro
KL-000053

Carretera de Taüll, Km3
25528 Taüll, Lleida

Población
Taüll
Capacidad
200

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com