Refuges
Town
Parc nacional
Capacity
80
Youth camps
Registration number
314
Town
Parc nacional
Hostels
Registration number
AJ-000662
Town
Barruera
Cottages
Town
Erill la Vall
Refuges
Town
Parc nacional
Hostels
Registration number
AJ-000527
Town
Taüll
Cottages
Registration number
676

Carrer de Saraís, 20
25527 - Durro
Vall de Boí - Alta Ribagorça
Catalunya

Town
Durro
Capacity
24
Hostels
Registration number
AJ-000594
Town
Barruera

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com