Skip to main content

Legal notice

Condicions generals d'accés i ús de la pàgina web de Patronat Vall de Boí

1. Condicions d'accés i ús

L'accés a i/o ús de la pàgina web i / o web-site de Patronat Vall de Boí, atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals així com les condicions particulars que, si escau, les complementin, modifiquin o substitueixin.

L'usuari assumeix, coneix i accepta, per fet mateix de visitar la pàgina web i / o web-site de Patronat Vall de Boí, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen únicament i exclusivament a efectes informatius, com informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció dels usuaris, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

Patronat Vall de Boí es reserva el dret de suspendre temporalment o anul · lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix, Patronat Vall de Boí es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d'accés a les mateixes, així com els seus continguts.

2. Responsabilitat

Patronat Vall de Boí no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de la pàgina web i / o web-site, oa la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Patronat Vall de Boí no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i / o web-site.

Tant l'accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Patronat Vall de Boí no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l'accés o ús de la informació. Patronat Vall de Boí no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als continguts de la web i web-site, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb fins il·lícits o lesius contra Patronat Vall de Boí o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site.

El contingut accessible a la pàgina web i web-site de Patronat Vall de Boí (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc ...), està subjecte a drets de propietat intel · lectual i industrial . En cap cas el subministrament de continguts o l'accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de Patronat Vall de Boí. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (i) aquest dret s'exerciti segons el principi de la bona fe, (ii) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (iii) en l'eventual còpia privada de seguretat aparegui el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de Patronat Vall de Boí, i (iv) es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de la marca Patronat Vall de Boí i / o els noms d'altres productes, marques i / o marques registrades de Patronat Vall de Boí i / o les seves filials.

4. Hiperenllaços

L'establiment de qualsevol hiperenllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de Patronat Vall de Boí està sotmès a les condicions següents:

a. No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.   
b. No s'establiran deep-links, ni es crearà cap explorador web o border environment.   
c. No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Patronat Vall de Boí.   
d. Patronat Vall de Boí no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. En el supòsit que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Patronat Vall de Boí i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona.

6. Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans que aquest abandoni la pàgina web, recapta dades originàries de l'ordinador utilitzat per l'usuari i ens permet conèixer quin és la seva freqüència d'entrada en aquesta web i quins continguts són els que més li interessen, permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no són nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada en visitar la pàgina web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat eliminar els cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.