Taüll
raquel_gaspa@yahoo.es
620 14 88 77
Taüll
973 696 115
Barruera
ferreteriaelpiquerol@gmail.com
973 694 122
Barruera
973 694 073
Taüll
606 902 263
Barruera
info@besiberri.com
973 694 005
Taüll
mallador@malladortaull.com
973 696 028
Barruera
manelmanel@shop.intersport.es
973 694 064
Boí
629 77 00 51
Pla de l’Ermita
Pla de l’Ermita
973 696 370
Barruera
973 694 036
Pla de l’Ermita
973 696 343
Pla de l’Ermita
973 696 343
Barruera
973 694 061
Pla de l’Ermita
973 696 335
Barruera
artdelregal@lavidaesbella.cat
650 302 909

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com