Farmhouse
Registration number
PL-000475, PL-000476

Carrer Graieres  Ca de Martí

Town
Boí
Capacity
4
Farmhouse
Registration number
PL-000028
Town
Barruera
Capacity
14
Farmhouse
Registration number
PL-000691 i PL-000290
Town
Durro
Capacity
8
Rural acommodation
Registration number
PL-000065,PL-000278, PL-000279

Passeig St. Feliu, 39

25527 Barruera

Vall de Boí

Town
Barruera
Capacity
15
Rural acommodation
Registration number
PL-000029
Town
Barruera
Capacity
13
Rural acommodation
Registration number
PL-000098
Town
Barruera
Capacity
11
Rural acommodation
Registration number
PL-000017, PL-000227 PL-000226
Town
Barruera
Farmhouse
Registration number
PL-000023, PL-000228 i PL-000229
Town
Erill la Vall
Rural acommodation
Registration number
PL-000172
Town
Saraís
Farmhouse
Registration number
PL-000561
Town
Erill la Vall
Farmhouse
Registration number
PL-000471,PL-000472
Town
Barruera
Farmhouse
Registration number
PL-000051
Town
Taüll
Farmhouse
Registration number
PL-000135
Town
Boí
Rural acommodation
Registration number
PL-000015/000277
Town
Barruera
Farmhouse
Registration number
PL-000016
Town
Taüll
Rural acommodation
Registration number
PL-000562
Town
Taüll
Rural acommodation
Registration number
PL-000244 PL-000038
Town
Taüll
Rural acommodation
Registration number
PL-000271, PL-000610
Town
Cardet
Rural acommodation
Registration number
PL-000431
Town
Erill la Vall
Rural acommodation
Registration number
PL-000217, PL-000249
Town
Durro
Farmhouse
Registration number
PL-000021
Town
Erill la Vall
Rural acommodation
Registration number
PL-000031/ 000280
Town
Barruera
Rural acommodation
Registration number
PL-000202
Town
Taüll
Rural acommodation
Registration number
PL-000046
Town
Taüll
Rural acommodation
Registration number
PL-000215, PL-000287, PL-000288
Town
Cardet
Rural acommodation
Registration number
PL-000112 i PL-000246
Town
Durro

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com