Skip to main content
Estació Esquí
Type
Estació d'esquí

Pla de Vaques, sn
25528 Boí Taüll
Spain

973 297 085
Associated
Family Tourism
Escola d'Esquí Vall de Boí
Type
Serveis esportius

pla de vaques, s/n
estació d'esquí de Boí Taüll
25528 La Vall de Boí
Spain

973 297 007 / 660 109 161
Accessibility
Total access
Hearing impairment
Visual impairment
Accessibility to the establishment
Associated
Family Tourism

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com.