Skip to main content
Type
Restaurant

Taüll
Spain

973 696 254 / 671 908 342
Pet friendly
Yes
Associated
bar restaurant Plató
Type
Restaurant

Barruera
Spain

973 694 055
Pet friendly
Yes
Associated
lolacoffebrunch.png
Type
Bar

Barruera
Spain

635 995 270
Pet friendly
Yes
Associated
foto1_big_11.jpeg
Type
Restaurant

Taüll
Spain

685 600 520
Pet friendly
Yes
Restaurant La Granja
Type
Restaurant

Erill la Vall
Spain

973 696 322
Pet friendly
Yes

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com.