Vés al contingut
Càmping Boneta - Barruera
Càmping
Número de registre
KL-000006

Carrer del Riu, 3
25527 Barruera
Espanya

973 694 086
Pet friendly
Associated
taullcamping.jpg
Càmping
Número de registre
KL-000053

Ctra de Taüll, km 3
25528 Taüll
Espanya

973 696 174
Pet friendly
Associated

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com.