Barruera
973 69 40 55
thereplato@msn.com
Durro
973 694 048
julianestelle@telefonica.net

Edifici Cosmos, calle del Resort s/n

Pla de l’Ermita
973 696 218
elbouquet@elbouquet.com
Boí
973696029
lataverneta@brokerbar.es

C/AIGUALS, 10

Taüll
973 696 201 / 699 70 12 65
info@restaurantelfai.com
Caldes de Boí
973 696 230
info@caldesdeboi.com

Passeig Sant Feliu 49, baixos

Barruera
661 86 34 00
elisabetfarrero@gmail.com
Taüll
973 696 028
mallador@malladortaull.com
Barruera
689 521 268
barrestaurantlera@gmail.com
Taüll
973 696 254

Plaça de l'esglèsia, 1 25528 Erill La Vall ( Lleida )

Erill la Vall
973 696 026
info@hostal-laplaza.com

carretera pistes, 6

Taüll
973 69 61 57 / 699 14 07 99
info@llesqueriaempriu.com
Caldes de Boí
973 696 210
info@caldesdeboi.com
Taüll
973 696 212
margarita@elcaliutaull.com

Carretera de Taüll 32

Boi

Boí
973 696 312 - 619 786 440
calapeparestaurant@gmail.com
Pla de l’Ermita
973 696 264
Barruera
973 694 085
Barruera
637738996
Pla de l’Ermita
973 696 264
Boí
973 696 011
Taüll
973 696 163
Pla de l’Ermita
973 696 375
Erill la Vall
973 696 048
Pla de l’Ermita
973 696 264
Erill la Vall
973 696 322
lagranjaderill.lavall@gmail.com
Boí
973 696 039
info@arenysboi.com
Taüll
685 600 520
tribulosi@taull.cat

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com