carretera pistes, 6

Taüll
973 69 61 57 / 699 14 07 99
info@llesqueriaempriu.com
Taüll
722702524

Plaça de l'esglèsia, 1 25528 Erill La Vall ( Lleida )

Erill la Vall
973 696 026
info@hostal-laplaza.com

Passeig Sant Feliu 49, baixos

Barruera
661 86 34 00
elisabetfarrero@gmail.com

Carretera de Taüll 32

Boi

Boí
973 696 312 - 619 786 440
calapeparestaurant@gmail.com
Caldes de Boí
973 696 210
info@caldesdeboi.com
Boí
973696029
lataverneta@brokerbar.es
Barruera
689 521 268
barrestaurantlera@gmail.com
Durro
973 694 048
julianestelle@telefonica.net
Taüll
973 696 254
Caldes de Boí
973 696 230
info@caldesdeboi.com
Taüll
973 696 212
margarita@elcaliutaull.com

C/AIGUALS, 10

Taüll
973 696 201 / 699 70 12 65
info@restaurantelfai.com
Taüll
973 696 028
mallador@malladortaull.com

Edifici Cosmos, calle del Resort s/n

Pla de l’Ermita
973 696 218
elbouquet@elbouquet.com
Pla de l’Ermita
973 696 264
Taüll
973 696 163
Erill la Vall
973 696 322
lagranjaderill.lavall@gmail.com
Boí
973 696 011
Pla de l’Ermita
973 696 264
Boí
973 696 039
info@arenysboi.com
Taüll
685 600 520
tribulosi@taull.cat
Barruera
973 694 085
Erill la Vall
973 696 048
Pla de l’Ermita
973 696 264
Barruera
637738996
Pla de l’Ermita
973 696 375

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com