Vés al contingut
Acollidor coffe&brunch
Tipus
Bar cafeteria

Barruera
Espanya

635 995 270
Pet friendly
Associated
bar restaurant Plató
Tipus
Restaurant

Barruera
Espanya

973 694 055
Pet friendly
Associated
La Fonda
Tipus
Restaurant

Taüll
Espanya

973 696 254 / 671 908 342
Pet friendly
Associated
Tribulosi
Tipus
Restaurant

Taüll
Espanya

685 600 520
Pet friendly
Restaurant La Granja
Tipus
Restaurant

Erill la Vall
Espanya

973 696 322
Pet friendly

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com.