Taüll
mallador@malladortaull.com
973 696 028
Barruera
973 694 073
Taüll
973 696 115
Taüll
606 902 263
Barruera
manelmanel@shop.intersport.es
973 694 064
Barruera
ferreteriaelpiquerol@gmail.com
973 694 122
Taüll
raquel_gaspa@yahoo.es
620 14 88 77
Pla de l’Ermita
973 696 335
Pla de l’Ermita
Pla de l’Ermita
973 696 343
Barruera
973 694 061
Barruera
artdelregal@lavidaesbella.cat
650 302 909
Pla de l’Ermita
973 696 343
Barruera
973 694 036

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com