Població
Barruera
Telèfon
973 694 092

PASSEIG SANT FELIU, NUM.47, LOCAL 3

Població
Barruera
Telèfon
691 300 109
Adreça electrònica
immovall@immovall.com
Població
Boí
Telèfon
629 20 54 89
Adreça electrònica
info@taxisvalldeboi.com

Carrer del Port, 10

Població
Senet
Telèfon
973 698 232
Adreça electrònica
pnaiguestortes@gencat.cat
Població
Boí
Telèfon
669 30 30 40
Adreça electrònica
esbaleia@hotmail.com
Població
Barruera
Telèfon
973 694 018
Adreça electrònica
ajuntament@vallboi.ddl.net

Crta. Caldes de Boí Km. 18,5

Població
Caldes de Boí
Telèfon
973 696083
Adreça electrònica
info@aguadecaldesdeboi.com
Població
Pla de l’Ermita
Telèfon
973 696 208
Adreça electrònica
feliciano@inmopla.es
Població
Barruera
Telèfon
973 694 007

Ctra. de Durro, 5 1r - Alta Muntanya

25527 Barruera

Població
Barruera
Telèfon
629 770 051
Adreça electrònica
pescavallboi@hotmail.com
Població
Barruera
Telèfon
973 694 010
Adreça electrònica
ccampo@coflleida.cat
Població
Boí
Telèfon
973 696 189
Adreça electrònica
info.aiguestortes@oapn.es
Població
Barruera
Telèfon
973 69 09 00
Adreça electrònica
comercial@wicat.net
Població
Erill la Vall
Telèfon
973 696 715
Adreça electrònica
info@centreromanic.com
Població
Barruera
Telèfon
973 694 077
Població
Barruera
Telèfon
608 401 056
Població
Pla de l’Ermita
Telèfon
616 776 918

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com