Els estanys d'Aigüestortes tenen una gran riquesa genètica

Estanque de Llebreta

Un equip del CSIC en un recent estudi  de les aigües dels estanys del Parc Nacional d’Aigüestortes, conclou que aquestes tenen una riquesa genètica superior a la majoria d’oceans en les seves aigües superficials.

Els investigadors van treure mostres a 18 estanys, entre 1.600 i 2.500 metres d’altitud, i van  comparar les  dades del material genètic obtingut amb els existents sobre els microorganismes de la superfície dels oceans a una profunditat no superior a 5 metres.

Els científic asseguren que en una gota d’aigua i viuen un milió de microorganismes, que fan  a la perfecció la seva feina de netejar i depurar l’aigua.

Segons afirma Emilio Casamayor, investigador del CSIC “ es una aproximació molt útil per avançar en el coneixement de la ecologia i la evolució del mon microbià, però també té aplicacions en estudis de boiprospecció o de conservació .“