Vés al contingut
rantiner
Hotel
Número de registre
HL-000753
Categoria
**

Carrer Trestaüll, 5
25528 Taüll
Espanya

973 696 184
Accessibilitat
Té instal·lacions accessibles
Associated
Family Tourism
Circuit Termal
Hotel
Número de registre
HL-000018
Categoria
****

C. Afores, s/n
25528 Caldes de Boí
Espanya

973 696 210
Accessibilitat
Té instal·lacions accessibles
Pet friendly
Associated
Family Tourism
pey
Hotel
Número de registre
HL-000739
Categoria
*

Plaça Treio, 3
Boí
Espanya

973 696 036
Accessibilitat
Té instal·lacions accessibles
Associated
Family Tourism
Residendial
Apartament turístic
Número de registre
HL-000719

Carrer del Resort, s/n
25528 Pla de l'Ermita
Espanya

973 696 038
Associated
Family Tourism
hotel farre d'avall
Hotel
Número de registre
HL-000581
Categoria
*

Carrer Major, 10 
25527 Barruera
Espanya

973 694 029
Accessibilitat
Té instal·lacions accessibles
Associated
Family Tourism
HOtel SNÖ Vall de Boí
Hotel
Categoria
***

Carrer del Resort, s/n
25528 Pla de l'Ermita
Espanya

973 696 038
Pet friendly
Associated
Family Tourism
apartament els arenys de Boí
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000348-000353 i 000392-000395

Ctra. de Taüll, 20-22-26
25528 Boí
Espanya

677 419 673
Accessibilitat
Té instal·lacions accessibles
Family Tourism

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com.