Hostal
Número de registre
HL-000233
Població
Boí
Capacitat
92
Hotel
Número de registre
HL-000561

carrer Santa Eulàlia, 7

Població
Erill la Vall
Capacitat
41
Hostal
Número de registre
HL-000611

Passeig de Sant Feliu, 15

Població
Barruera
Capacitat
48
Hostal
Número de registre
HL-000666

Carrer Fornet 2 (Taüll).

Població
Taüll
Capacitat
30
Hostal
Número de registre
HL-000695

Edifici Cosmos

Població
Pla de l’Ermita
Capacitat
20
Hostal
Número de registre
HL-000702

Avinguda de les Feixes, 8
Taüll 25528

Població
Taüll
Capacitat
46
Hotel

Carrer del Resort, s/n, 25528 Pla de l'Ermita, Lleida

Població
Pla de l’Ermita
Capacitat
200
Hotel
Número de registre
HL-000753

carrer Trestaüll, 5

Població
Taüll
Capacitat
56
Hostal
Número de registre
HL-000721
Població
Erill la Vall
Capacitat
14
Hotel
Número de registre
HL-000739

Plaça Treio, 3

Població
Boí
Capacitat
48
Hotel
Població
Taüll
Capacitat
14
Hostal
Número de registre
HL-000299
Població
Boí
Capacitat
90
Hotel
Número de registre
HL-000581

Carrer Major, 10

Població
Barruera
Capacitat
42
Hotel
Número de registre
HL-000758

Carrer Pla de l'Ermita, 25528 Taüll, Lleida. 

Població
Pla de l’Ermita
Capacitat
116
Hotel-Apartament
Número de registre
HL-000823
Població
Boí
Capacitat
10
Hostal
Número de registre
HL-000756

Avinguda Feixes, 4
Taüll 25528

Població
Taüll
Capacitat
10
Hotel
Número de registre
HL-000016

C/Afores s/n

25528 Caldes de Boí

Lleida

Població
Caldes de Boí
Capacitat
166
Hostal
Número de registre
HL-000754

carrer El Como, 5

Població
Taüll
Capacitat
10
Hotel
Número de registre
HL-000720

Urb. Pla de l'Ermita, 25528 Taüll, Lleida. 

Població
Pla de l’Ermita
Capacitat
294
Hotel-Apartament
Número de registre
HL-000785

Urb. Pla de l’Ermita. 25528 Taüll, Lleida

Població
Pla de l’Ermita
Capacitat
161
Hotel
Número de registre
HL-000018

C/Afores s/n

25528 Caldes de Boí

Lleida

Població
Caldes de Boí
Capacitat
180
Hostal
Número de registre
HL-000316
Població
Erill la Vall
Capacitat
50
Hotel-Apartament
Número de registre
HL000761
Població
Barruera
Hostal
Número de registre
HL-000494
Població
Boí
Hostal
Número de registre
HL-000790
Població
Durro
Hostal
Número de registre
HL-000666
Població
Taüll

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com