Allotjament rural
Número de registre
PL-000065,PL-000278, PL-000279

Passeig St. Feliu, 39

25527 Barruera

Vall de Boí

Població
Barruera
Capacitat
15
Allotjament rural
Número de registre
PL-000098
Població
Barruera
Capacitat
11
Allotjament rural
Número de registre
PL-000029
Població
Barruera
Capacitat
13
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000475, PL-000476

Carrer Graieres  Ca de Martí

Població
Boí
Capacitat
4
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000691 i PL-000290
Població
Durro
Capacitat
8
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000028
Població
Barruera
Capacitat
14
Allotjament rural
Número de registre
PL-000202
Població
Taüll
Allotjament rural
Número de registre
PL-000431
Població
Erill la Vall
Allotjament rural
Número de registre
PL-000112 i PL-000246
Població
Durro
Allotjament rural
Número de registre
PL-000217, PL-000249
Població
Durro
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000016
Població
Taüll
Allotjament rural
Número de registre
PL-000244 PL-000038
Població
Taüll
Allotjament rural
Número de registre
PL-000172
Població
Saraís
Allotjament rural
Número de registre
PL-000562
Població
Taüll
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000051
Població
Taüll
Allotjament rural
Número de registre
PL-000046
Població
Taüll
Allotjament rural
Número de registre
PL-000031/ 000280
Població
Barruera
Allotjament rural
Número de registre
PL-000271, PL-000610
Població
Cardet
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000471,PL-000472
Població
Barruera
Allotjament rural
Número de registre
PL-000215, PL-000287, PL-000288
Població
Cardet
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000023, PL-000228 i PL-000229
Població
Erill la Vall
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000561
Població
Erill la Vall
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000135
Població
Boí
Allotjament rural
Número de registre
PL-000017, PL-000227 PL-000226
Població
Barruera
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000021
Població
Erill la Vall
Allotjament rural
Número de registre
PL-000015/000277
Població
Barruera

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com